ALLOKİN-ALFA HERPES VƏ PAPİLLOMA VİRUS (İPV) İNFEKSİYALARININ MÜALİCƏSİ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ YERLİ İSTEHSAL OLAN YENİ NƏSİL ANTİVİRAL PREPARATI VİRUSA ƏLVİDA! Русский языкРУС EnglishEN
Украинский языкУКР Корейский языкKOR
Азербайджанский языкAZ
İstifadəsinə dair təlimat İPV problemi haqda video Pasiyent rəyləri
Mütəxəssis bölməsi

Allokin-alfanın aktiv təsirə malik olduğu infeksiyalar və nozologiyaların siyahısı

Allokin-alfa təbii immunitet faktorları aktivliyinin orijinal selektiv stimulyatorudur. Allokin-alfa «sitokinlərin söndürülməsini qadağan edən» preparatlar qrupuna aid yeni nəslin antiviral preparatıdır (Təbii killerlərin (TK) Allokin-alfa ilə aktivləşdirilməsi sxemi).

Allokin-alfa antiviral preparatların bu yaranmaqda olan unikal qrupunun ilk nümayəndəsidir (qrupun işlək adı: «Sitokinlərin söndürülməsini qadağan edən» preparatlar»). Bu preparatın yaradılmasının əsasında min illər boyu həşəratlarla cilalanmış alloferonların (həşəratların immun sisteminin oliqopeptidləri) sitokinlərin «söndürülməsini qadağan etmək» qabiliyyəti dayanır. Virus infeksiyalarında sitokinlərin «söndürülməsini qadağan etmək» qabiliyyəti yeni antiviral preparatların seçilməsi üsulu ola bilər.

İlk dəfə immun cavabın aktivləşdirilməsinin kofaktoru kimi çıxış edən preparat edilmişdir Bu preparatın formalaşması üçün əsas siqnalın – virus antigeninin iştirakı gərəkdir ki, bu da immun sisteminin preparatın təsir sahəsindən kənarda baş verə biləcək arzuolunmaz reaksiyalarının qarşısını alaraq, preparatın iltihab ocağında təsirini lokallaşdırmağa imkan yaradır.

Allokin-alfanın effektiv təsir göstərəcəyi xəstəliklər aşağıdakılardır:

Allokin-alfanın təkrarlanan sadə herpesin müalicəsindəki yüksək effektivliyi bir sıra tədqiqatlarda təsdiqlənmişdir (O.V.Azovtseva, 2005; F.İ.Yerşov və başqaları, 2003; V.A.İsakov və başqaları, 2006; M.S.Tişenko və başqaları, 2006).

Ötən illər ərzində Allokin-alfa kəmərləyici herpes, viruslu B və C hepatitləri, VEB-infeksiya, papilloma virus infeksiyası və lyambliyoz kimi xəstəliklərin müalicəsində uğurla istifadə olunmuşdur (V.A.İsakov, Q.P.Bekker, 2006; O.İ.Kisilyov; V.N.Koryagin və başqaları, 2007; M.Y.Serebryakov, 2007; S.Q.Çeşik və başqaları, 2003; Y.A.Fomin, 2007; N.V.Şabaşova və başqaları, 2007; P.İ.Kovçur, 2008).

Allokin-alfa əsas dərman formaları olan antiviral HP-lərlə, antibiotiklərlə, İFN və onların induktorları, antioksidantlar və digər preparatlarla uyğunlaşaraq, xəstələrə müsbət təsir göstərir.

Ana səhifə   |   Bizimlə əlaqə   |   Saytın xəritəsi   |   Vakansiyalar   |   Əlaqə
© 2004—2020 Brand-Pharm Ltd. Saytda olan bütün məlumatlar tövsiyə deyil, tanışlıq xarakteri daşıyır.
Həkiminizlə məsləhətləşin, özünümüalicə ilə məşğul olmayın!
Saytın yaradılması və inkişafı - Alisa Dizayn
Яндекс.Метрика